4" RETAINING TUBE

SIMXXX045 Industry No.: XXX-045
SIMARD SUSPENSION
}