3/8 FEM BODY G

MIL1813 Industry No.: MIL-1813
G2S MILTON