8" POLYPROPYLENE CONVEX P.O. WHITE

VEL723103 Industry No.: 723103
VELVAC
}