UNION TUBE 5/8" TUBE 5/8" F-NPT 1/4"

1477X10X10X4
EATON WEATHERHEAD