1/2" SHUT OFF VALVE"

VEL060050 MFG #: 060050
VELVAC